Kontakt

Prevádzka:

TROLKA
Tr. SNP 61 / SPOLOČENSKÝ PAVILÓN /
040 11 Košice
Pracovná doba : 9.00 – 18.00Natália Ulanovská

fakturácia, administratíva,ponuky,objednávky

E-mail : trolka@trolka.sk
Mobil :
0903 660 680

Marián Ulanovský

servis, logistika,reklamácie,ponuky,objednávky

E-mail : ulanovsky@trolka.sk
Mobil :  0903 723 557

Predajňa:

Nájdete nás na Facebooku

Registračné a fakturačné údaje:

Natália Ulanovská – TROLKA

Baltická 16
040 12 Košice
IČO : 37296272
IČ DPH : SK1020035896
DIČ : 1020035896
Banka : SLSP, a.s.
Číslo účtu : 0442607846/0900

Obvodný úrad v Košiciach

Odbor živnostenského podnikania

Hroncova 3, 042 85
číslo živnostenského registra 805-11123